Cenník

CENNÍK PRE KOŠICE – ŤAHANOVCE

za výkony, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia

  1. Ospravedlnenie, paragraf - 1 euro
  2. Potvrdenie na vlastnú žiadosť, do škôlky, na šport, do zamestnania, zdravotný preukaz – 2 eur
  3. Drobné chirurgické výkony, prepichnutie ušníc, Vypracovanie správy o zdravotnom stave - 5 eur
  4. Vodičský preukaz – 10 eur

 

CENNÍK – KYSAK

za výkony, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia

  1. Ospravedlnenie, paragraf – 1 cent
  2. Potvrdenie na vlastnú žiadosť, do škôlky, na šport, do zamestnania, zdravotný preukaz – 2 centy
  3. Drobné chirurgické výkony, prepichnutie ušníc, Vypracovanie správy o zdravotnom stave – 5 centov
  4. Vodičský preukaz – 10 centov