Kontakt

Platné od 1.11.2017

Pondelok

10:30 – 15:30

choré deti

 15:30 – 17:00návštevy

6:30 – 10:00

Kysak

Utorok

7:00 – 11:30

 choré deti

11:30 – 12:30

prevencia predškolské deti

Streda

6:30 – 7:00

odbery

7:00 – 11:30

choré deti

11:30  – 13:00

prevencia školské deti

13:30 – 15:30

15:30 – 17:00

Kysak

Štvrtok

7:00 – 10:30

choré deti

11:00 – 13:00

poradňa

Piatok

8:00 – 12:00

choré deti

 

0944 309 322 / 055 636 32 20

eva.sevecova@netkosice.sk

sevecova@zdravita.com