O ambulancii

Detská ambulancia na Americkej triede 17 na košickom sídlisku Ťahanovce pôsobí od l.4. 1996.
Od 1.9.2012 ordinujeme aj na zdravotnom stredisku v Kysaku.

sestrička: Eva Verbová