Ordinačné hodiny

ORDINAČNÉ HODINY

Platné od 1.11.2017

Pondelok

10:30 – 15:30

choré deti

15:30 – 17:00návštevy

6:30 – 10:00

Kysak

Utorok

7:00 – 11:30

choré deti

11:30  – 12:30

prevencia predškolské deti

Streda

6:30 – 7:00

odbery

7:00 – 11:30

choré deti

11:30  – 13:00

prevencia školské deti

13:30 – 15:30

15:30-17:00

Kysak

Štvrtok

7:00 – 10:30

choré deti

11:00 – 13:00

poradňa

Piatok

8:00 – 12:00

choré deti

 

Žiadame, aby ste z epidemiologických dôvodov rešpektovali naše vnútorné členenie ordinačných hodín a vyhľadávali nás najneskôr 30 minút pred ich koncom.

URČENÝ  ZDRAVOTNÝ  OBVOD

POLIKLINIKA  ŤAHANOVCE: Bukurešťská, Maďarská, Bruselská

DŽUNGĽA: Korýtková, Prúdová, Trolejbusová, Medzi mostami, Vrbová, Hornádska, Plťová, Člnková, Brodná, Severné nábrežie