Služby

Poskytujeme kompletnú ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo pre deti a dorast. Na poradňu, preventívne prehliadky, očkovania pozývame dojčatá aj staršie deti na predvolanie. Deti s vopred ohlásenými odbermi uprednostňujeme. V budove polikliniky je po celú pracovnú dobu k dispozícii biochemické laboratorium, na ambulancii CRP prístroj. Našimi veľkými pomocníkmi sú odborníci, ako je napríklad krčný, očný, kožný lekár, chirurg, ortoped, rehabilitačný lekár, detský alergolog, detský psycholog…
Ako veľmi hodnotnú diagnostickú metodu používame vyšetrenie motoriky podľa Vojtu.